Leševi životinja u kontejnerima

Foto: JKP Komunalac

Čačak – Radnici Javno komunalnog preduzeća „Komunaca“, prilikom redovnog pražnjenja posuda za odlaganje smeća zatekli su neadekvatno odložen otpad životinjskog porekla, pa i leševe životinja, što je pre svega, štetno za okolinu, a zakonom zabranjeno.

„Svi smo svesni da je otpad životinjskog porekla specifičan otpad i sigurno ga nećemo odložiti u svoju kantu za smeće, bar ne zbog nesnosnog mirisa koji se vrlo brzo formira, ali su nesavesni pojedinci itekako skloni se takvog otpada reše tako što će ga baciti drugome pod nos. Pitamo se da li je u pitanju neznanje ili nevaspitanje“, navodi se u saopštenju.

Iz ovog preduzeća podesećaju da je zakonom zabranjeno i kažnjivo odlaganje otpada ovakve vrste u posude za odlaganje smeća i da se ovakva vrsta otpada odlaže po posebnoj proceduri za koju je ovlašćeno JKP „Komunalac“ Čačak, preko svoje Radne jedinice „Zoo higijena“, a na osnovu odluke o usklađivanju osnivačkog akta JKP „Komunalac“ sa Zakonom o javnim preduzećima, što je odluka grada Čačka:

Foto: JKP Komunalac

„…Neškodljivo uklanjanje leševa sa javnih površina i objekata za uzgoj, držanje ili promet životinja, transport ili organizovanje transporta leševa životinja sa javnih površina i objekata za uzgoj do objekta za sakupljanje, preradu ili uništavanje otpada životinjskog porekla na način koji ne predstavlja rizik po druge životinje, ljude i životnu sredinu…“

R.J. „Zoo higijena“ // Telefon: 064/814-81-15 // E-mail: zoohigijena@komunalac.co.rs

Foto: JKP Komunalac

Odlaganje kabastog, vrtnog, građevinskog i sličnog otpada je takođe regulisano posebnom procedurom, odnosno kabasti otpad se ne treba ostavljati na lokacijama posuda za odlaganje smeća, već pozivom našoj nadležnoj službi ugovoriti preuzimanje ovakve vrste otpada.

U saopštenjui se kaže da svakog proleća to preduzeće organizuje višemesečnu akciju „Prolećno spremanje“ gde su njihove usluge za preuzimanje ovih vrsta otpada besplatne.