Grad pokrenuo anketu „Naši prioriteti za 2019. godinu“

Zgrada Uprave grada Čačka, foto: Reflektor

Čačak – Uprava grada Čačka, na svom sajtu, pokrenula je anketu „Naši prioriteti za 2019. godinu“, koja ima za cilj da građani iskažu svoje potrebe, a loklana samouprava na najbolji način iskoristi raspoloživa sredstva iz lokalnog budžeta.

„Uz Vašu pomoć, imajući u vidu javni interes, zajedno ćemo odrediti prioritete i osigurati pravilno i uravnoteženo korišćenje raspoloživih kapaciteta i resursa, izjavio je gradonačelnik Čačka, Milun Todorović.

Navodi da je prema podacima iz do sada sprovedenih istraživanja potreba građana, uočeno da, pored prioriteta čija je realizacija u toku u Čački (izgradnja nove industrijske zone, nove zgrade biblioteke, proširenje sistema vodosnabdevanja i kanalizacije na seoskom i prigradskom području, kulturne manifestacije…), najveća zainteresovanost građana je iskazana za povećanje zapošljavanja, posebno mladih.

Todorović poručuje da je neophodno se ponašati M. U. D. R. O. i da se prilikom postavljanja svakog cilja mora voditi računa o elementima koji daju odgovore na sledeća pitanja:
Da li je M erljiv?
Da li je U okviren vremenski?
Da li je D ostižan?
Da li je R ealan?
Da li je O dređen?

„Ističemo da nam, iznoseći svoje mišljenje, u tome pomognete i ove godine, kako bismo zajedno M. U. D. R. O. postavili ciljeve u čijoj realizaciji svi učestvujemo, direktno ili indirektno, na dobrobit svih naših sugrađana, koji očekuju optimalne rezultate u prioritetnim potrebama naše lokalne samouprave u narednoj godini“, zaključio je Todorović.

Anketu možete pokrenuti OVDE!