Anekete o informatičkoj pismenosti građana i poslovnog sektora

Foto: Freeimages

Anketa o informatičkoj pismenosti i spremnosti građana i poslovnog sektora za korišćenje elektronskih usluga je deo istraživanja o elektronskoj upravi, a ovo istraživanje sprovodi se u okviru Swiss PRO programa.

Ovaj program  finansira Vlada Švajcarske, sprovodi UNOPS i podržava Vladina kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Građani i privrednici anketu mogu popuniti do 10. decembra 2018. godine.

Anketa za građane o korišćenju informacionih tehnologija i elektronskih usluga može se popuniti OVDE.

Anketa za poslovni sektor o korišćenju informacionih tehnologija i elektronskih usluga može se popuniti OVDE.