Za najbolja inovativna rešenja 6.000 evra

Ilustracija: Thinkstock

Nedovoljna uključenost sektora malih i srednjih preduzeća (MSP) u razvoj nacionalnih strategija, nedostatak znanja i finansijskih resursa za digitalizaciju proizvodno orijentisanih MSP podstakla je partnere na projektu SMART FACTORY HUB, među kojima je i Privredna komora Srbije, da finansijski podrže pilot projekte transfera tehnologije.

Projekat SMART FACTORY HUB se finansira u okviru „Programa transnacionalne saradnje Dunav 2014-2020“, a fokus je stavljen na unapređenje istraživanja i razvoja, kao i kreiranje adekvatnih poslovnih politika koje će omogućiti kreiranje adekvatnog ambijenta u prerađivačkoj industriji u transnacionalnim okvirima.

Privredna komora Srbije je tim povodom raspisala javni poziv za primenu pametnih i inovativnih rešenja, čiji je cilj poboljšanje efikasnosti proizvodno orijentisanih mikro, malih i srednjih privrednih subjekata, kroz uvođenje inovacija u proizvodne procese.

U PKS kažu da će na osnovu metodologije koja je razvijena na nivou partnerstva svih institucija uključenih u projekat, izabrati tri mikro, mala i srednja preduzeća iz Srbije, koja će u okviru projekta imati priliku da dobiju 6.000 evra, a sve u cilju uvođenja „pametnih“ rešenja, inovacija i novih tehnologija.