Todoroviću upućen predlog za kreiranje nove strategije za mlade Čačka

Foto: Reflektor

Čačak – Problem odlaska mladih predstavlja jedan od najvećih problema modernog doba, a u isto vreme i temu koja se najčešće zloupotrebljava u političke svrhe od strane političara koji na ovoj temi vide šansu za ličnu promociju, smatra narodni poslanik Srpske napredne stranke Marko Parezanović.

Narodni poslanik Srpske napredne stranke, Marko Parezanović, foto: TV Galaksija

Parezanović, u predlogu za kreiranje nove strategije za mlade Čačka, koju je uputio gradonačelniku Milunu Todoroviću, navodi kako bi po njemu trebalo da postoji pet osnovnih pravaca:

1. Podrška mladim talentima i uspešnim studentima u pronalasku prvog posla ili pokretanju sopstvenog biznisa kroz povezivanje sa javnom upravom i privrednim subjektima u gradu;

2. Podrška mladim naučnicima kao nosiocima budućih društvenih aktivnosti kroz pružanje različitih stimulacija, finansijske podrške u naučnim projektima, rešavanju stambenog pitanja kao preduslova ostanka u gradu.;

3. Jača podrška udruženjima mladih, mladima na selu, mladima koji su pripadnici nacionalnih manjina, kao i osobama sa invaliditetom;

4. Razvoj rekreativnog i školskog sporta kao vid promocije zdravog života mladih, promocija kulturnog i istorijskog nasleđa grada i države među mladima;

5. Aktivna kampanja u cilju sprečavanja vršnjačkog nasilja i generalno nasilja i podela među mladima, borba protiv narkotika i svih drugih negativnih pojava.

Prema njegovim rečima, sve navedene teme spadaju u delokrug rada već postojećih gradskih i republičkih ustanova, uprava, škola.

„Smatram da grad treba da ima posebno ‘telo’ koje će pored gradskih čelnika činiti i ostvareni pojedinci iz različitih oblasti, koje će pratiti primenu strategije i biti ‘adresa’ na koju mladi uvek mogu da se obrate uz obavezne izveštaje o radu. Sve to treba da bude detaljno definisano budućom strategijom za mlade“, navodi Parezanović.

Podseća da grad Čačak stipendira studente koji kasnije svoje znanje primenjuju u drugim gradovima.

„Odlaskom mladih gubimo svi, od prodice i prijatelja onih koji odlaze do društva u celini. Zato moramo uložiti dodatan napor da stvorimo ambijent u kome će većina mladih želeti da ostane“, naveo je Parezanović.

Član Gradskog veća zadužen za mlade, Dušan Radojević, foto: TV Galaksija

Član Gradskog veća zadužen za mlade, Dušan Radojević, rekao je da bi do kraja godine trebalo da se izađe sa novim predlogom i da će mnogo veći broj mladih biti uključen.

„Pojačaćemo rad Saveta za mlade, naših odbornika u direktnom kontaktu sa mladima i na skupštini će se nalaziti sve više tema koje se tiču mladih“, istakao je Radojević.