Šta sa oštećenim evrima? Koje su opcije pred nama, kako se banke ponašaju u tim situacijama?

Foto: Telegraf

Banke su dužne da nam zamene oštećene i pohabane dinarske novčanice, međutim, za pocepane evre mogli bi da nas namuče. Po našim zakonima ni banke, ni menjačnice nisu dužne da menjaju oštećene evre, a ako prihvate to da urade, imaju pravo da uzmu proviziju koliku god žele.

U Narodnoj banci Srbije objašnjavaju da pored oštećenja koja nastaju redovnom upotrebom novčanica, na njih mogu uticati vlaga, buđ, kontaminacija raznim materijama, kao i uticaj prirodnih nepogoda poput požara i poplava. Papirni novac može biti oštećen čak i namerno, jer falsifikatori novca nekada koriste originalne delove novčanica za izradu falsifikata.

Ako imate u ruci 10 oštećenih evra i 10 u kovanicama, vi zapravo nemate 20 evra: U kojim slučajevima novčanica apsolutno ne važi?

– U principu, za zamenu oštećene novčanice dovoljno je da deo koji se podnosi na zamenu, ili više delova koji nesumnjivo potiču od iste novčanice, ima površinu od najmanje 51 odsto te novčanice. Na ovaj način se eliminiše mogućnost da jedna novčanica bude zamenjena za dve – objašnjavaju u NBS

Ipak, oni napominju da postoje i situacije kada novčanice evra neće biti zamenjene.

– To će se desiti kada je više novčanica oštećeno na isti način tj. kada postoji sumnja da su novčanice namerno oštećene, kao i u slučaju da su novčanice obojene upozoravajućom bojom, a podnosilac novca nije u stanju da dokaže poreklo takvog novca. Upozoravajuća boja se inače koristi da se u slučajevima neovlašćenog rukovanja novcem on oboji pomenutom bojom kako bi se učinio neupotrebljivim. Boja se obično nalazi na ivicama novčanica i nije je moguće skinuti sa novčanica bez oštećenja papira – kažu u NBS.

Provizija za zamenu oštećenih novčanica evra ne bi trebalo da zavisi od stepena oštećenja.

– Ako se radi o oštećenoj novčanici evra koja se može zameniti za opticajnu, stepen oštećenja je nebitan jer će takva novčanica svakakao biti povučena iz opticaja. Banke i menjačnice u Srbiji same određuju visinu provizije za zamenu oštećenih novčanica evra, a ona zavisi od troškova koje imaju kada vrše zamenu – objašnjavaju u Narodnoj banci Srbije.

Odlukom o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova nije propisana obaveza zamene oštećenih i vanopticajnih novčanica stranog novca tako da je to stvar poslovne politike banke ili menjačnice.

– U slučaju da građani ne mogu da pronađu banku ili menjačnicu koja bi bila voljna da izvrši zamenu, ili im ne odgovara visina provizije, uvek ostaje mogućnost da se ta zamena izvrši u nekoj od nacionalnih centralnih banaka zemalja članica Evropske monetarne unije – kažu u NBS.