Sindikat obrazovanja: Zabranjuje se dolazak 21.veka u Milanovac

Foto: Promo

OO USPRS Sindikat obrazovanja Gornji Milanovac najavljuje 24. januara jednočasovni protest na Trgu kneza Mihaila u Gornjem Milanovcu od 12.00 do 13.00 časova, navodi se u obaveštenju koje je upućeno našoj redakciji, a koje objavljujemo u celosti.

ZABRANjUJE SE DOLAZAK 21.VEKA U GORNjI MILANOVAC

Odavno je jasno prosvetnim radnicima da su zadnja rupa na svirali opštinskoj sviti. To su nedvosmisleno dokazali nebrojeno puta. Međutim, izuzetno je interesantno kako sada pojedini direktori škola, kojima su poslodavci čelnici ministarstva koje se bavi obrazovanjem i vaspitanjem, pristaju da budu otirači i da u sprezi sa ovom „ekspertskom“ vrhuškom sukcesivno ponižavaju i obespravljuju svoje kolege. Danas, evo, počinju da naše pare dodaju komšijskoj firmi uz onih 48.668.934 RSD koje im već iz naših poreza izdvajaju u 2018. 

Sutra će ti naši, pojedini direktori, usvojiti PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA OSTVARIVANjE PRAVA ZAPOSLENIH NA ZARADU ZA DORUČAK, RUČAK I VEČERU I NABAVKU OSNOVNIH POTREPŠTINA koji mogu da uobliče oni naši stari stručnjaci, stručnjak za ekonomska pitanja sa -4 godine ekonomskog visokog obrazovanja i mladi ekspert za gotsku primenu prava sa elementima obesmišljavanja Ustava.

Zašto da se zaposlenima u obrazovanju isplaćuje zarada u novcu, može u lanč-paketima, bonovima, tačkicama, a to bi i bio izuzetno uspešan način da se uštedi, a pomogne privatnim ugostiteljima sa kojima se može ugovoriti proizvodnja pomenutih obroka. Pojedini direktori već shvataju da to nije protiv interesa zaposlenih, oni već spremaju preusmeravanje zarada u ove srpske privatničke džepove! Hvala Bogu, pa su oni, bar, svesni šta je najbolje za nas, kad smo ih i birali da rade u našem interesu!

I ovih dana je u Gornjem Milanovcu, godinu dana nakon prvog prekida isplate naknade za dolazak i odlazak na posao, nastavljeno siledžijsko ponašanje nad prosvetnim radnicima. Nakon otvaranja sudskih sporova, ucenjivanja i uskraćivanja, prešlo se na kreiranja i prilagođavanja pravilnika po novim kriterijumima za tumačenje potrebe za isplatu putnih troškova koji treba da preslikaju volju vlasti, populistički da prosvetare etiketiraju kao zlonamerne, a sebe da istaknu kao borce za bolji sistem prevoza na ulicama po volji naroda.

Do ovog trenutka isplata je vršena haotično, kad se kome ćefne, nekima se plaćalo, nekima ne, nekima danas, nekima sa zakašnjenjem od par meseci, drugima sutra, trećima malo sutra. Zašto?

Mi smo pozivali i molili. Bili smo spremni na svaki dogovor. Mislili smo da je zakon iznad sile! Nekima „zakon leži u topuzu.“

Advokat Biljana Mikićević navodi da tekst novog pravilnika nije sastavljen u školama kojima je u opisu radnog mesta, prema aktu o sistematizaciji poslova, između ostalog, i izrada akata i da je to indikativno te da se prosvetni radnici moraju pitati da li pripremljeni akt od „spolja“ poslat na mejlove škola, a po karakteru predstavlja „ultimatum“ sa ciljem da se većem broju zaposlenih u ustanovama obrazovanja uskrati pravo.

Ona dalje naglašava da donošenje pravilnika nije zakonska obaveza ustanova. I bez Pravilnika pitanje naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada jasno je regulisano ne samo odredbom čl. 118 st. 1 tač. 1 Zakona o radu kojom je propisano da zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, i to: 1) za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, već i Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika („Službeni glasnik RS“ br.21/15 i dr.), koji odredbom člana 26. st. 1 propisuje: „Zaposleni ima pravo na naknadu za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju ( gradski, prigradski, međugradski), koja mora biti isplaćena do petog u mesecu za prethodni mesec, ukoliko nije obezbedio sopstveni prevoz.“ Takođe, i Ugovori o radu, po osnovu kojih je svaki zaposleni u radnom odnosu u školi, predviđa pravo na naknadu troškova za dolazak na rad i odlazak sa rada.

Važno je istaći i njeno zapažanje o podsticanju diskriminacije i izdizanju direktorskih ovlašćenja da procenjuju i ocenjuju prava koja garantuju zakoni naše države.

Dalje tvrdi da ovaj akt zabranjuje dolazak 21. veka u našu opštinu jer gubimo slobodu da koristimo sopstvene automobile kad našim parama može da se plati pedesetak miliona komšijama, pa ljudi smo, majku mu, nisu se ustezali, zašto bi, to je tuđi novac! Ne odvajaju od svojih usta. Ko će imenom i prezimenom, a i sutra svojom funkcijom, stati iza ovog akta? Ponovo isto pitamo?

Advokat ističe i da ima razloga i za ozbiljniju zabrinutost. Naime, ona piše: „Tako nešto nema utemeljenje u našem pravnom sistemu. Protivno je i Ustavu i zakonima. Tako nešto se ni za vreme rata, zemljotresa i poplava ne donosi. Onaj ko je pravio tekst ovog Pravilnika za to bi trebao krivično da odgovara.“

Školski odbori su zasedali… Sindikalcu u OŠ „Sveti Sava“ nisu dozvolili da komentariše po onoj staroj „istina uvek najviše boli“, to je ušlo u zapisnik sa sednice, a mi ćemo već znati šta dalje, u OŠ „Ivo Andrić“ takođe problem sa pozivanjem predstavnika sindikata, ostali odbori nisu usvojili akt. Ponovo će zasedati do usvajanja!

Advokat će podneti krivične prijave u toku naredne sedmice protiv odgovornih lica.

Doteralo cara do duvara…

Primorani smo da prve krivične prijave podignemo protiv lica u školama, a oni tvrde da samo ispunjavaju želje opštinara.

Novi sudski sporovi su na pomolu!

Kaže jedna koleginica koja je prisustvovala sednici ŠO da je direktorica bila uzdržana, ali da kada pravilnik nije usvojen postaje vrlo neprijatna i sukobljava se sa onima čije interese treba da brani i prema zdravoj logici čiji je predstavnik. Drugi kaže da direktorica kada nisu usvojili pravilnik tvrdi da će ga ona primenjivati, bez obzira na nevažne zaključke ovih figurica koje zasedaju. Treći zapaža da direktorčić tvrdi da će biti glasanja dok se ne usvoji. Četvrti sindikalac kaže kako je uskraćeno pravo predstavniku sindikata da se obrati onima koji nam rade o glavi, a direktor ustanove nije našao za shodno ni da pokuša da omogući ispunjenje prava na iznošenje stava predstavniku zaposlenih.

Podsećamo ove silnike i našu koleginicu u ulozi direktora da i osuđenik na smrt ima pravo na poslednju želju!!!

Jednostavno (ponavljamo), populistički nas izdvajaju kao grupaciju sa kojom su u sukobu i ne žele da nas saslušaju, potpuno autoritativno, bez potrebe da nas i konsultuju kada su naša prava i naš novac u pitanju. Otvorili su front i nametnuli nas kao problem u opštini koji „paušalno posmatra stvari“ o svojim zakonskim mogućnostima!

PRVI KORACI BIĆE ORGANIZOVANjE PROTESTA NA TRGU, PISANjE OTVORENIH PISAMA MINISTARSTVIMA, PREDSEDNIKU VLADE I REPUBLIKE SRBIJE.

Znači, prosvetare će isterati na ulice!

Ceo Moravički okrug će ustati. Solidarisaće se sa svojim kolegama iz Gornjeg Milanovca. Kolege iz Čačka će se priključiti protestu i obustavi, Ivanjica je takođe najavila da će učestvovati u buntu. Kragujevac će biti uz svoje kolege ovoga dana!
Najavu podrške imamo i od sindikata zaposlenih u medicinskim ustanovama, a pozivamo i građane da se pridruže!

Najavljujemo protest na trgu u Gornjem Milanovcu, o kome je već obavešteno nadležno ministarstvo, u trajanju od 12.00 do 13.00 časova, 24.1.2019. godine. Organizatori događanja su članovi predsedništva Opštinskog odbora USPRS Sindikata obrazovanja Gornjeg Milanovca, a predsednik USPRS Jasna Janković je odlučila da podrži ovaj niz aktivnosti i da govori na skupu. Na protestu će se okupljenima obratiti neki od predsednika susednih opštinskih odbora objašnjavajući kako se ovaj problem rešava u okolnim sredinama, a potom članovi predsedništva USPRS.

Toga dana članovi sindikata biće u jednočasovnom štrajku od 12.00 do 13.00 časova.

Pozivamo zainteresovane novinare da prisustvuju događaju i obraćanju gostiju Opštinskog odbora USPRS Sindikata obrazovanja Gornjeg Milanovca.

Gornji Milanovac, 13.1.2019.
Predsedništvo OO USPRS Sindikata obrazovanja Gornjeg Milanovca