Roditelji dobijaju pristup elektronskom dnevniku

Foto: Reflektor

Više od 830 osnovnih i srednjih škola u Srbiji do sada je papirni dnevnik zamenilo elektronskim, a od sada je i roditeljima omogućeno da imaju pristup evidenciji o ocenama i izostancima svoje dece i to preko platforme https://moj.esdnevnik.rs

Prethodno je iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja najavljeno da će do kraja godine u 1.764 osnovne i srednje škole roditeljima biti omogućen pristup elektronskim dnevnicima.

Foto: Screenshot
Predviđeno je da roditelji dobiju pristup platformi moj.esdnenvik.rs tako što će najpre popuniti zahtev koje će škole dostaviti na roditeljskim sastancima. Izgled zahteva je jasno definisan i isti za sve škole. Zahtev mogu da potpišu majka i/ili otac ili zakonski zastupnik, a sve što je neophodno da bi roditelji ili staratelji dobili pristup jeste da u zahtevu dostave svoje JMBG-ove i e-mail adrese.

Elektornski esDnevnik omogućava razrednim starešinama, nastavnicima i direktorima škola da na brz, jednostavan i pouzdan način vode evidenciju o učenicima.

Pilot projekat esDnevnik je počeo sa primenjivanjem početkom prošle školske godine kada je elektronska evidencija uvedena u 60 škola u Srbiji koje su aplicirale za pilot projekat.  Godinu dana kasnije broj škola višestruko uvećan, da bi krajem ove kalendarske godine konačno bio obezbeđen pristup evidenciji i roditeljima.