Rapisan konkurs za posebne programe u oblasti sporta

Izvor - Reflektor

Foto: markinternational.info

Čačak – Grada Čačka raspisao je Javni poziv za dostavljanje predloga posebnih programa u oblasti sporta u 2018. godini.

Pravo na dodelu sredstava imaju nadležan teritorijalni sportski savez grada i druge organizacije u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji Čačka.

Za realizaciju posebnih programa podnetih po ovom Javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 dinara.

Konkursnu dokumentaciju sportske organizacije mogu preuzeti na pisarnici Gradske uprave grada, na šalteru broj osam ili na sajtu www.cacak.org.rs

Prijave na konkurs, u zatvorenoj koverti, dostaviti na adresu: Gradsko veće grada Čačka – Komisija za sport, ulica Župana Stracimira broj 2, sa naznakom „Ne otvaraj – prijava na konkurs“.