Predstavlje projekat „Samohrana majka – imam i ja prava“

Foto: Čačasnki glas

Čačak – U organizaciji Udruženja „Laris“ iz Čačka, u ponedeljak, 24. decembra, u sali Gradskog veća, održani su konferencija za medije i okrugli sto na kome je predstavljen projekat „Samohrana majka – imam i ja prava!“ Ovaj program sprovodi Udruženje “Laris”, u okviru projekta “Jačanje rodne jednakosti i položaja samohranih majki na tržištu rada u Srbiji”, koji realizuje Fondacija “Ana i Vlade Divac”, u partnerstvu sa Centrom za dostojanstven rad i uz podršku Evropske unije, kao deo programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR), a sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom.

Istraživanje o položaju samohranih roditelja na tržištu rada u Srbiji, koje je uradila Fondacija “Ana i Vlade Divac”, ukazuje na nisku stopu zaposlenosti među samohranim majkama, kao i činjenicu da veliki broj porodica gde jedan roditelj brine o deci živi ispod donje linije siromaštva. Samohrane majke imaju otežan pristup tržištu rada, a kao razlog za to često se navodi poteškoća u usklađivanju privatnog i poslovnog života. Samohrane majke imaju manje plate i češće rade na ugovorima o privremenim i povremenim poslovima. Problemi su takođe i nedostatak usluga u zajednici, nedostatak informacija o njihovim pravima i mogućnostima, ali i nedostatak adekvatnih programa za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju.

– One su često nezaposlene, imaju problem da nađu posao, suočene su sa diskriminacijom prilikom zapošljavanja ili na radnom mestu. Vrlo često rade privremene i povremene poslove, rade “na crno”, zato što je potrebno da obezbede finansijska sredstva za izdržavanje svoje porodice. One su vrlo često u problemima, kao što su plaćanje izdržavanja od strane drugog roditelja, ili smanjena informisanost samohranih roditelja o njihovim pravima. Zato smo mi pokrenuli ovaj projekat u okviru koga ćemo informisati samohrane roditelje, odnosno samohrane majke o njihovim pravima. Kroz naše edukativne radionice upoznaćemo ih o pravima koje imaju, koje su mogućnosti tržišta rada, na koji način mogu da se zaposle, koje su podsticajne mere zapošljavanja Grada Čačka i Republike Srbije, šta je žensko preduzetništvo… Takođe ćemo pokušati da samohrane majke pokrenemo i osnažimo da se povežu i da se same, kroz neko udruženje građana, izbore za svoja prava. Sve samohrane majke mogu da nam se priključe i ostvare svoja prava, pozivom na telefon 069/133-71-44, ili putem mejla udruzenjelaris@gmail.com – rekla je LJiljana Petrović iz Udruženja “Laris”.

Ivona Gvozdenović iz Fondacije “Ana i Vlade Divac” naglasila je da je ovaj projekat pokrenut sa idejom da doprinese informisanosti samohranih majki o njihovim pravima, skretanju pažnje donosilaca odluka na položaj i ranjivost ove kategorije, upoznavanju javnosti o njihovim problemima i izazovima.

– Fondacija “Ana i Vlade Divac” već nekoliko godina realizuje aktivnosti usmerene na podršku porodicama koje su najranjivije, gde jedan roditelj brine o deci. Nažalost, nemamo preciznu, zvaničnu statistiku o broju samostalnih roditelja u Srbiji. Ali, po poslednjim podacima koje sprovodi Republički zavod za statistiku imamo 34 odsto porodica gde jedan roditelj brine o deci i živi ispod donje linije siromaštva. U prethodnim godinama smo se fokusirali na podršku u vidu stambenog zbrinjavanja i dodele primarne humanitarne pomoći, kao i kroz dodelu grantova za samozapošljavanje i pokretanje sopstvenog posla. Akcenat je na ekonomskom osnaživanju roditelja koji sami brinu o deci, jer je to jedan od načina da se obezbede kvalitetniji uslovi za odrastanje dece iz ovih porodica. Projekat koji trenutno realizujemo je nastavak prethodnih aktivnosti, koji je podržala Evropska unija. Uradili smo analizu zakonskog okvira kojim se reguliše položaj ovih porodica u Republici Srbiji, ali uradili smo i kvalitativnu analizu problema sa kojima se suočavaju roditelji na tržištu rada i pri pristupu tržišta rada. Zato smo odlučili da pokrenemo ovu kampanju i da uključimo što više donosilaca odluka, kao i javnih pružalaca usluga. U okviru projekta realizujemo i obuke za savetnike u filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje i u centrima za socijalni rad, kako bi ih senzibilisali i više uputili na probleme sa kojima se ova kategorija stanovništva susreće kada pokušava da pronađe ili zadrži posao. Pored toga, važna nam je i saradnja sa poslovnim sektorom, odnosno podrška razvijanju koncepta usklađivanja rada i roditeljstva. Želimo da promovišemo primere dobre prakse kompanija koje na ovaj način vode računa o svojim zaposlenima – istakla je Ivona Gvozdenović, zaključujući da je veoma bitno da se formira mreža podrške u lokalnoj zajednici.