Poziv vajarima za učešće na koloniji ,,Krst patrijarha Pavla“

Foto: RINA/G. Otašević

Čačak – Manifestacija „Dani patrijarha Pavla” u Čačku (ogranci manifestacije – Gacko, Republika Srpska; Nikšić, Crna Gora; Prizren, Kosovo i Metohija, Srbija), nastala je iz kolonije „Krst patrijarha Pavla” koja je postala važan deo ovog događaja. Zamisao za koloniju rodila se 2015. godine, sa željom idejnog tvorca i osnivača da se animiraju kreativni ljudi, koji se bave drvorezom, da učestvuju u izradi krstova koje prinose u čast jevanđeoskog dela patrijarha Pavla, a koji će svojim delima – krstovima obogatiti manifestaciju i trajno se ugraditi u kulturnu baštinu Čačka.

Prva kolonija održana je 2016. godine, a naredne 2017. i 2018. Definisan je oblik i sadržaj kakav bi trebalo i ubuduće negovati.

– Patrijarh Pavle posebno je bio vezan za ovaj kraj, budući da se njegovo duhovno rođenje odvijalo, upravo, u manastirima u okolini Čačka, koje je, s neskrivenom radošću, posećivao sve do kraja svog ovozemaljskog života. Kao iskušenik, boravio je u manastirima: Vujan, Trojice i Blagoveštenje, u kojem se zamonašio 1948. godine. Kao iskušenik u manastiru Vujan (Gojko Stojčević, patrijarh Pavle), izrezbario je drveni

krst, koji se, i danas, čuva u riznici tog manastira, i u vezi s kojim se i rodila ideja o organizovanju kolonije pod nazivom „Krst patrijarha Pavla”. Kolonija je osnovana u cilju baštinjenja dela patrijarha Pavla, a sada je u sastavu manifestacije „Dani patrijarha Pavla”. Temelj kolonije bio bi – prinošenje ručno rezbarenih drvenih krstova (ili u kombinaciji drveta sa drugim materijalima), u znak poštovanja prema delu patrijarhovom. Svake godine se, od strane komisije, uoči Krstovdana (27. septembra), obavlja ocenjivanje prispelih radova i bira najbolji, čijem autoru se i dodeljuje godišnja nagrada. Autor odabranog krsta se i novčano nagrađuje, a dobija i otmeno urađenu plaketu (diplomu, u kožnom povezu) sa znakom manifestacije. Autori ostalih krstova stiču nagrade za učešće i, takođe, luksuzno urađene zahvalnice – u papirnom povezu – kaže za agenciju RINA dr Drago Milošević, idejni začetnik ove svetkovine i profesor Agronomskog fakulteta u Čačku.

Pokrovitelj priredbe jeste grad Čačak, krstovi se trajno čuvaju u Narodnom muzeju u Čačku sa podacima o delu i autorima. Kada bude sakupljen dovoljan broj krstova, biće organizovana izložba i to – širom sveta, svuda gde žive Srbi i gde se čuva sećanje na počivšeg patrijarha Pavla.

Izložbe će pratiti štampani, adekvatno opremljeni katalozi krstova.

Na dan Vozdviženja Časnog Krsta – Krstovdan (27. septembar) upriličava se svečanost u manastiru Blagoveštenje (Ovčar Banja), povodom završetka rada kolonije i dodele nagrada. Tada se pozivaju svi učesnici koji su darovali krst, predstavnici i nosioca aktivnosti (JU Turistička organizacija Čačka), predstavnici pokrovitelja (grad Čačak), poštovaoci dela patrijarha Pavla, verni narod i novinari.

– Očekujemo krst i od vas, u znak poštovanja prema čoveku koji je živeo po Jevanđelju. Vaše radove sakupljaćemo najkasnije do 31. 8. 2019. godine, a radovi koji nebudu blagovremeno prispeli ući će u konkurenciju za narednu godinu. Ime autora ostaće zabeleženo uz njegovo delo, koje će se čuvati dok traje ljudski rod – besedi dr Milošević.

Izrezbarite i prinesite i Vi krst u čast bogougodnog dela i lika patrijarha Pavla! Ukupna visina krsta da ne prelazi 33 cm (ako se radi postament, i on se uračunava se u ukupnu visinu).

Vašu nameru da izrezbarite krst u čast svetog Pavla patrijarha srpskog i njegovog dela, predočite do 31. 5. 2019, na adresu danipatrijarhapavla@gmail.com, a krst urađen po vašoj zamisli dostavite, do 31.8.2019, na adresu: „Dani patrijarha Pavla” (Turistička organizacija Grada Čačka), Gradsko šetalište bb, 32000 Čačak. Za dodatne informacije obratite se osnivaču i starešini kolonije Dragu Miloševiću na gore navedenu elektronsku adresu.

Organizacioni odbor manifestacije „Dani patrijarha Pavla”.