Penzionerske kartice za najstarije Milanovčane

Penzionerska kartica, foto: Opština Gornji Milanovac

Gornji Milanovac – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje započelo je sa raspodelom penzionerskih kartica svim korisnicima na teritoriji opštine Gornji Milanovac.

Kartice se mogu preuzeti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00 časova u ispostavi Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u ulici Tihomira Matijevića broj 3.

Penzionerske kartice Fond izrađuje za sve penzionere koji su pravo na penziju ostvarili u Republici Srbiji. Ovom karticom dokazuje se status korisnika i omogućava se penzionerima da na zakonit, istovetan, siguran i validan način dokazuju svoj status, uz lični indentifikacioni dokument.

Zbog velikog broja korisnika, izrada i raspodela penzionerskih kartica vršiće se sukcesivno, sa konačnim ciljem da svaki penzioner dobije karticu na svoje ime, a Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje garantuje tačnost podataka.