Patentiranje štapa za pešake

Foto: Screenshot ZIS

Čačak – Zavod za intelektualnu svojinu Srbije dobio je zahtev Miluna Ćojbašića iz Čačka da dinamički štap za pešačenje bude zaštićen kao njegov izum. U patentnom zahtevu navodi se da je reč o mehanizmu koji, pored funkcionalnosti, svojim konstrukcionim karakteristikama zadovoljava uslove kvaliteta i bezbednosti.

„Pešačenje je veoma složen čin i obavlja se u mnogim složenim uslovima u kojima predmetni pronalazak postaje koristan alat” – ističe se u zahtevu.
Pronalazak se sastoji iz glavnog dela koji je u svom donjem delu lučnog oblika, deluje kao opruga i izrađen je od kvalitetnog čelika. Na vrhu glavnog dela nalazi se šapa za oslonac sa oprugom, gumenim valjkom koji se pod pritiskom i oprugom povlači, a iz gumenog valjka proviruje oštar vrh dela.
U gornjem delu, glavni deo prelazi u pravu duž. Cev je neraskidivo fiksirana u kružnu ploču. Na oba ova dela nataknut je sa odgovarajućim rupama klizni deo koji se pomera gore – dole i postavlja u željenu poziciju mehanizam sa zavrtnjem, u cilju regulacije otpora opružne žice.

Kroz cev prolazi druga cev čija se dužina podešava u zavisnosti od potrebe korisnika mehanizmima koji su neraskidivo fiksirani za gornji kraj cevi. Na kraju, neraskidivo je nasađen rukohvat od sunđera ili drugih mekanih materijala. Kroz sam kraj provučena je alka, na koju je učvršćena gurtna.
Potrebno je da se sprovede određeni postupak da bi ovaj patentni zahtev prerastao u registrovani patent kod ZIS – a.