„Pametni“ televizori, računari za projekat Info-akTiVizam

Foto: Kancelarija za mlade Čačak

Beograd/Čačak – Predstavnici Ministarstva omladine i sporta i Kancelarije za mlade Čačak, potpisali su u Beogradu ugovor o realizaciji projekta Info-akTiVizam.

Vrednost projekta je 909.282 dinara, od kojih Ministarstvo izdvaja 827.282, a grad Čačak 82.000 dinara.

Projekat podrazumeva nabavku pametnih televizora, računara i izradu i instalaciju internet platforme u cilju bolje informisanosti mladih.

Televizori će biti postavljeni u svih šest srednjih škola u Čačku i u zgrade Agronomskog fakulteta i Fakulteta tehničkih nauka.

Foto: Kancelarija za mlade Čačak

Na televizorima će se smenjivati informacije o lokalnim događajima od interesa za mlade: besplatne obuke, radionice, seminari, treninzi, konferencije, volonterske akcije, kulturne, muzičke i druge manifestacije.

Jedan od lokalnih prioriteta, prema Lokalnom akcionom planu za mlade (2014-2019) grada Čačka je Unapređenje kvaliteta života mladih kroz kreiranje novih usluga i servisa za mlade kao i unapređenje kvaliteta postojećih.

Lokalni prioritet je i povećanje motivisanosti i aktivizma mladih kroz promenu sistema vrednosti i promociju volonterizma i promocija pozitivnih primera mladih.

Na osnovu upitnika kreiranog za potrebe Lokalnog akcionog plana za mlade, mladi su u različitim procentima izrazili zainteresovanost za teme od značaja za njih u lokalnoj zajednici.

Aktivizam mladih podrazumeva društveni angažman mladih u najširem smislu te reči, navodi se u saopštenju Kancelarije za mlade.

Mnogi mladi smatraju da niko ne želi da čuje njihovo mišljenje i uvereni su da će ih stariji ometati u radu.

Ipak, kao poseban razlog za nevolontiranje mladi često navode da ih nikada niko nije pozvao i pitao da se uključe u bilo kakvu aktivnost.