Miloje Vojnović i Petar Domanović predloženi za direktore „Moravca“ i „Komunalca“

Sednica Gradsko veća, foto: Reflektor

Čačak – Za direktora Javno komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće pijaca „Moravac“ iz Mrčajevaca, članovima Gradskog veća predložen je Miloje Vojnović, a za direktora Javno komunalnog preduzeća za održavanje listoće i pijaca „Komunalac“ Petar Domanović.

Vojinović je po struci doktor veterinarske medicine, a Domanović direktor tehničkih nauka.

Članovi Veća na sutrašnjoj sednici razmatraće amandmane na predlog Akcionog plana socijalnog uključivanja Roma i Romkinja do 2025. godine, zatim izmene odluke o organizovanju ustanove Turistička organizacija Čačak, kao i predlog o utvrđivanju većeg broja dece u vaspitnim grupama u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad.

Na dnevnom redu će se naći i rešenje o subvencionisanoj ceni komunalnih usluga porodici sa troje i više dece i/ili detetom sa smetnjama u razvoju, izveštaji komisija za nadzor o realizaciji prjekata i trošenja podsticajnih sredsatava od strane kompanija „Akvapan“ i „Uspon“.

Razmatran će biti i izveštaj o pričinjenoj šteti na poljoprivrednim kulturama od grada i bujica na ternitoriji Čačka, kao i rešenje o obrazovanju komisije za procenu štete na opštinskim i nekategorisanim putevima koje su nastale usled elementarnih nepogoda.