Grad Kraljevo i 15 institucija u borbi protiv nasilje nad decom

Foto: TV Kraljevo

Kraljevo – Predstavnici grada Kraljeva i 15 institucija, potpisali su sporazum o intersekstorskoj saradnji u zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, kao i u cilju prevencije rizika i pružanja celovite podrške deci.

„Cilj sporazuma je da se definišu obaveze i odgovornosti i da što efikasnije i efektnije se rešavaju takve situacije. Ne kažem da je saradnja bila dobra, bila je odlična, ali kada se potpiše ovakav jedan sporazum imamo veću obavezu“, rekla je zamenik gradonačelnika Kraljeva, Marica Mijajlović.

Direktor Centra za socijalni rad u Kraljevu, Svetlana Dražević, izjavila je da sada postoji multisektorski sporazum o zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i koji definiše nadležnosti svake institucije.

„Predstoji nam period u kom će predstavnici svih potpisnica delegirati svog predstavnika u koordinaciono telo, odnosno multisektorski tim koji će imati zadatak da se sastaje i da koordinira aktivnosti kod svakog pojedinačnog slučaja“, objasnila je Dražević.

Prema njenim rečima, u poslednje vreme dosta se govori o vršnjačkom nasilju, ali postoji dosta slučajeva porodičnog nasilja od strane roditelja.

„Imamo dosta dece koja su žrtve zlostavljanja i zanemarivanja, pre svega zanemarivanja koje se teško prepoznaje kao oblik nasilja. Nažalost imamo i seksualno nasilje u našoj sredini, decu koja su žrtve siromaštva i drugih oblika nasilja“, istakla je Dražević.

Potpisnici sporazuma su grad Kraljevo, Osnovni i Viši sud, Osnovno i više javno tužilaštvo, Prekršajni sud, Policijska uprava, Centar za socijalni rad, Opšta bolnica Studenica, Dom zdravlja, Školska uprava, Aktivi direktora osnovnih i srednjih škola, Predškolska ustanova „Olga Jovičić Rita“, Centar za dečija prava i SOS dečije selo.