Dodeljeni sertifikati polaznicima obuke za prekvalifikaciju u IT

Foto: FTN Čačak

Čačak – Na FTN Čačak je završena šestomesečna obuka za 30 polaznika u okviru programa prekvalifikacije za IT za Java programiranje i Razvoj Veb aplikacija. Program je podržan od strane Vlade Republike Srbije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP). Projekat je realizovao Fakultet tehničkih nauka u Čačku u partnerstvu sa Naučno tehnološkim parkom Čačak. Nakon uspešno završene obuke polaznicima su krajem jula na završnoj konferenciji na FTN Čačak uručeni sertifikati. Tom prilikom, prodekan za naučno-istraživačku delatnost i rukovodilac projekta na FTN Čačak, prof. dr Danijela Milošević, istakla je značaj obuke u smislu celoživotnog učenja i potrebe za kontinuiranim usavršavanjem u oblasti informacionih tehnologija. „Program obuke osmišljen je sa ciljem da brzo doprinese ponudi talenata na tržištu rada. FTN Čačak će u partnerstvu sa NTP Čačak u narednih godinu dana pružati punu podršku i pomoć u zapošljavanju polaznika koji su završili obuku uz organizovanje redovnih sastanaka i praćenje individualnog napretka“, istakla je prof. dr Milošević. Polaznici su u prilici da pohađaju praksu u uspešnim IT kompanijama uz sticanje neohodnih znanja i veština za svoju buduću profesiju. Zahvaljujući kvalitetnoj saradnji sa kompanijama u IT sektoru, omogućeno je pohađanje prakse u: Quantox, Docus, Okta, Dell, Lobo, iCraft i drugim.

Iz dve izuzetno uspešne grupe predavači su izdvojili tri najbolja polaznika kojima je nagrade uručio Mirko Pešić, v.d. direktor NTP Čačak. Najbolji polaznici su osim nagrade dobili mogućnost da koriste usluge Naučno-tehnološkog parka u Čačku. Najuspešniji kandidati su: Nikola Čekerevac, Aleksandar Nešović i Nikola DŽambasević kojima ovo priznanje daje satisfakciju za uloženi trud kao i punu podršku NTP Čačak u potencijalnom pokretanju sopstvenog posla u oblasti informacionih tehnologija.

Foto: FTN Čačak

Projekat prekvalifikacija na FTN Čačak traje do kraja oktobra 2019. godine, i uz podršku Fakulteta očekuje se maksimalna zapošljivost svršenih polaznika obuke u IT kompanijama.