Do 2040. životni vek biće produžen za 4,4 godine

Foto: Freeimages

Do 2040. godine ljudi će najviše umirati od bolesti kardiovaskularnog sistema, te plućnih i bolesti bubrega, a životni vek biće produžen za 4,4 godine, pokazuje naučna studija.

Posmatranjem 250 najčešćih uzroka smrtnosti u 195 zemalja, naučnici su zaključili da su do sada u većini slučajeva to bile bolesti kardiovaskularnog sistema, infekcije disajnih puteva, plućne bolesti, kao i da će se taj trend nastaviti.

U istraživanju predstavljenom u naučnom časopisu „Lanset“ navedeno je da su glavni faktori koji određuju dužinu života povezani sa standardom, odnosno bogatstvom ili siromaštvom zemlje.

Naučnici predviđaju produženje prosečnog životnog veka za 4,4 godine za oba pola. Globalno gledajući, očekivani životni vek za muškarce do 2040. godine biće 74,3 godine, a za žene 79,7 godina.

Do 2040, u 59 zemalja ljudi će u proseku doživeti 80 godina, dok bi u Kini to trebalo da bude 81,9 godina. Ali, u Indiji i Pakistanu ljudi će do 2040. godine živeti kraće od 75 godina.

Naučnici su u istraživanju predstavili i spisak najverovatnijih uzroka smrti u periodu od 2017. do 2040. godine. Osim kardiovaskularnog sistema i plućnih i bubrežnih bolesti, tu su, između ostalih uzročnika smrti, i Alchajmer, dijabetes, povrede na putovanjima, rak pluća, bolesti povezane sa dijarejom, HIV/AIDS, rak jetre, holesterol, rak debelog creva i tuberkuloza.