Dejan Veljović novi načelnik Opštinske uprave u Gornjem Milanovcu

Foto: Opština Gornji Milanovac

Gornji Milanovac – Članovi Opštinskog veća u Gornjem Milanovcu izabrali su danas Dejana Veljovića za novog načelnika Opštinske uprave.

Veljović je rođen 1971. godine u Kragujevcu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu univerziteta u Kragujevcu, a radni odnos zasnovao u Opštinskom sudu u Gornjem Milanovcu 2001. godine.

Od 2005. godine zaposlen je u gornjomilanovačkoj Opštinskoj upravi, a 08. juna članovi Veća su ga imenovali na mesto zamenika načelnika Opštinske uprave.

Foto: Opština Gornji Milanovac

Po mišljenju Konkursne komisije pokazao je da poseduje znanje i da je stekao veštine na predhodnim radnim mestima koje bi unapredile organizaciju i metode rada Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac.

„Nadam se da će u narednom periodu nastaviti sa radom kao što je to i do sada činio u cilju poboljšanja rada i Opštinske uprave i samog rada opštine Gornji Milanovac“, rekao je predsednik opštine Dejan Kovačević.

Članovi Opštinsog veća su na današnjoj sednici razmatrali finansijske planove direktnih i indirektnih budžetskih korisnika. Novac je uglavnom opredeljen za poboljšanje rada milanovačkih ustanova i škola.

Javno preduzeće za izgradnju je uvidom u trenutne potrebe nedvosmisleno utvrdilo da priorit predstavlja nabavka kombinovane mašine „skip“ kao i „raonika“ – priključnog dela za potrebe čišćenja snega.

Foto: Opština Gornji Milanovac

„Kupovinom novog skipa probleme ćemo delimično rešiti. Ono što ostaje za sledeću godinu jeste nabavka dva nova kamiona koja će takođe služiti Javnom preduzeću za izgradnju, kao i u hitnim i vanrednim situacijama kao što smo imali ove godine. Moram napomenuti da smo u rekordnom vremenskom roku više od 60 kilometara puteva na području zahvaćenom poplavama odnosno vremenskim nepogodama uspeli da vratimo u prvobitno stanje i da ih učinimo prohodnim, a sve to ne bi mogli bez osposobljenog javnog preduzeća. Takođe, javno preduzeće je preuzelo čišćenje snega na teritoriji cele opštine i u pogledu toga su mu uvek potrebne i nove mašine i novi kamioni“, istakao je Kovačević.

Članovo Veća su putem prezentacije upoznati i sa procenom ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća na teritoriji opštine, te su predlog dokumenta koji predhodi izradi Plana odbrane od istih i usvojili.