Advokati prekinuli štrajk

Ilustracija - Advokatska komora Čačak

Advokati u Srbiji obustavili su jednonedeljni protest zbog ubistva Dragoslava Miše Ognjanovića, uz najavu da će do 20. septembra pratiti dalji rad nadležnih državnih
organa na rasvetljavanju ovog zločina, a potom, po potrebi, preduzimati određene mere.

Ovim protestom ukazano je javnosti i svim državnim organima da napad na advokata predstavlja napad na pravosuđe, koje bez advokature ne može funkcionisati, navodi se u saopštenju Advokatska komora Srbije.

Dodaje se da su protestom advokati izrazili ne samo jedinstveni stav povodom ubistva kolege Ognjanovića, već i opravdano očekivanje čitave profesije da rasvetljavanje napada na advokate mora predstavljati pitanje od posebnog javnog interesa i prioritet u radu organa krivičnog gonjenja, kao i da u sistemu krivičnopravne zaštite advokat mora biti jednako zaštićen kao sudija ili tužilac.

Narednih dana biće formirano Stalno telo za praćenje istraga svih napada na advokate koje će činiti predstavnici advokature, sudstva, tužilaštva, policije i Ministarstva pravde.

Zadatak Stalnog tela biće praćenje delotvornosti istraga u slučajevima napada na advokate i unapređenje zakonskih propisa koji uređuju krivično pravnu zaštitu advokata.